loopbaan coaching 50+

Loopbaan coaching 50+

50+ staat voor oudere (werknemer). Er had net zo goed 45+, of 55+ kunnen staan, want “oudere werknemer” is een heel breed begrip. Wat wordt er verstaan onder een oudere werknemer? Wie, of wat bepaalt wat een oudere werknemer is? Dat kan verschillen per bedrijfstak, werkveld en (organisatie)cultuur etc. In de Nederlandse samenleving en media, is er een bepaald beeld “over de oudere werknemer”. Dat beeld kan variëren van de uitgebluste werknemer die vaak ziek is, of die zijn tijd uitzit tot zijn pensioengerechtigde leeftijd, tot het beeld van de zeer ervaren senior als boegbeeld, of als betweter waar de jongere manager moeite mee heeft. Wat je als oudere werknemer gemeen hebt, is dat  je in ieder geval tegen dit soort vooroordelen aan kunt lopen. Bovendien zou je zelf kunnen gaan geloven dat bepaalde vooroordelen kloppen. Wat kun je daar aan doen? Bij Basanos Coaching gaan we ook daarmee aan de slag.

Andere vragen en thema’s die bij  loopbaancoaching 50+ aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld het prepensioen. Je hebt daar gemengde gevoelens over, want hoe gaat je leven er straks uitzien zonder je werk? Misschien ben je net met pensioen gegaan, maar je kunt je draai niet vinden. Je bent een oudere werknemer ” in between jobs”. Die periode van werkloosheid duurt steeds langer en je wordt daar steeds onzekerder door. Hoe houd je moed?

 • Hoe ga ik om met (naderend) ontslag of reorganisatie?
 • Hoe vind ik aansluiting bij de huidige arbeidsmarkt?
 • Hoe bereid ik mij voor op mijn (pre)pensioen?

Je wordt je bewust van je nieuwe persoonlijke doelen ten aanzien van de veranderde situatie op de arbeidsmarkt en je privéleven, zodat je gericht kunt werken aan voor jou belangrijke concrete doelen die je wilt behalen: ander werk, of bezigheden die je zinvol vindt.

Voor wie is loopbaan begeleiding 50+ geschikt?

Loopbaan begeleiding bij Basanos Begeleiding is voor mensen uit het onderwijs en zorg en welzijn (de zogenaamde mensgerichte beroepen) die stil willen staan bij hun werk en/of naderend pensioen en reorganisatie, omdat zij daar vragen over hebben.

Wanneer loopbaan coaching 50+?

 • Je vraagt je af of je nog wel aan het werk komt op jouw leeftijd en je moet nog tot je 67e
 • Je kunt moeilijk afscheid nemen van je baan
 • In deze levensfase wil je het rustiger aandoen op het werk. Hoe doe je dat?
 • Hoe vind ik aansluiting bij de huidige arbeidsmarkt en hoe vergroot ik daar mijn kansen?

Wat gaan we doen bij loopbaancoaching 50+?

Intakegesprek: Kennismaken en het bespreken van wederzijdse verwachtingen. Afspraken maken over het begeleidingstraject.

De volgende vragen stel ik je:

 • Hoe is je loopbaan tot nu toe verlopen?
 • Wat kan er beter, of anders?
 • Welke persoonlijke doelen wil je stellen en behalen?
 • Wat heb je daarvoor nodig?
 • Waar droom je nog van?
 • Hoe wil je je persoonlijke doel bereiken?
 • Wat verwacht je van coaching?

 

Werkwijze Basanos Loopbaancoaching 50+

 • Je werkt bij coaching aan jouw persoonlijke doelen. De bijeenkomsten of afspraken zijn met tussenpozen van 2 tot 3 weken.
 • Je schrijft reflectieverslagen, zodat je zicht krijgt in de stappen die je maakt.
 • Je krijgt opdrachten mee om in de praktijk te werken aan je doelen.

Alles wat tijdens loopbaan coaching wordt besproken, of op de mail en/of op papier wordt gezet, is vertrouwelijk. Mocht de werkgever bijvoorbeeld om een terugkoppeling vragen, dan wordt de inhoud van de voortgangsrapportage eerst met jou besproken.

Wat is het resultaat van succesvolle loopbaanbegeleiding 50+?

 • Je bent je bewust van je andere kwaliteiten en kracht
 • Succesvol afscheid nemen van je werk, zonder boosheid, of wrok, erom mogen rouwen
 • Een betere balans tussen je werk/takenpakket en de levensfase waar je in zit
 • Je hebt manieren gevonden om je aan te sluiten bij de huidige arbeidsmarkt.

Tarieven loopbaanbegeleiding 50+

Intake en kennismaking is gratis.

4-10 bijeenkomsten van 60 minuten à 90 euro per uur.

1 telefonische evaluatie na een half jaar.

Contact

Bel mij op 06 510 43846 of vul het contactformulier in voor meer informatie.

 

Wat een ramp lijkt,
blijkt vaak een kans
(Lao Tse)